Aktywny senior

Życie wypełnione aktywnością to dobre życie.
Aktywność człowieka jest sposobem jego porozumiewania się z innymi, jego otoczeniem i nabiera szczególnego znaczenia wraz z upływem czasu.
Tak charakterystyczny dla seniorów stres wywołany samotnością, staramy się zwalczać przez aktywne spędzanie czasu.
Towarzystwo innych osób tworzy nowe więzi emocjonalne, likwiduje poczucie osamotnienia i pomaga w integracji społecznej.
Szereg wspólnych zajęć ruchowych czy też kulturalnych pozwala kontynuować dotychczasowe zainteresowania jak i odkrywać nowe.
Nasze terapeutki dbają także o rozwój intelektualny, by spowolnić negatywne aspekty procesu starzenia i utrzymać na jak najwyższym poziomie zadowolenie z życia. Dom Seniora "Wśród Swoich" umożliwia Mieszkańcom twórcze spędzenie wolnego czasu, zarówno w samej Placówce, jak i jej otoczeniu. Tradycją jest wspólne celebrowanie świąt, organizowanie uroczystości i okazjonalnych spotkań z udziałem najbliższych i zaproszonych gości.
Jednym z Naszych wielu atutów jest położenie Domu na przedmieściach Konstantynowa Łódzkiego i łatwy dojazd komunikacją miejską (tramwaje 9, 43 i 43bis)

Rekreacja

Sala dziennego pobytu