Oferta

Dom Seniora "Wśród Swoich" oferuje:

 • Pobyty stałe i czasowe
 • Całodobowe wyżywienie
 • Całodobową kompleksową opiekę pielęgniarek i opiekunek
 • Opiekę lekarską świadczoną przez lekarza chorób wewnętrznych
 • Stałe konsultacje lekarza psychiatry i neurologa
 • Pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe o wysokim standardzie z łazienkami oraz dostępem do telefonu, internetu i telewizji
 • Stałą opiekę duszpasterską
 • Terapię zajęciową
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe i rekreacyjno-rozrywkowe, wyjazdy plenerowe
 • Uroczystości okazjonalne z udziałem rodzin i przyjaciół Mieszkańców
 • Ciepłą i rodzinną atmosferę tworzoną przez personel Domu oraz jego Mieszkańców.